Pris på udgravning af kælderen. Hvad koster det at sænke kældergulvet? Vi giver gerne et uforpligtigede tilbud på udgravning af jeres eksisterende kælder. Vi kan forøg lofthøjde og anvendelighed af jeres kælder så den bliver beboelig. Vi kan stå for en totalentreprise hvor vi ordner det hele fra A til Z, eller vi kan udføre en mindre del af jeres kælderrenoveringsprojektet, for eksempel stå for understøbningen eller dræn omkring huset. Prisen på hvad det koster at udgrave en kælder afhænger af mange faktorer såsom: Størrelsen på kælderen, jordbundsforhold, den ønskede lofthøjde, stand og dybde af eksisterende fundament, husets alder, mængden af indvendige vægge der skal understøbes, placeringe af vandledning og kloakering, ønskes dræn lagt i gulvet, isolering af kældervægge og udvendigt dræn om huset. Kontakt os for et uforpligtigende tilbud på kælderudgravning – vi giver gerne et tilbud på en fast pris på kælderudgravning og eventuelle tillægsydelser.

Hvad er fordelene ved en kælderudgravning & kælderrenovering ?

 • Større og mere anvendeligt boligareal
 • Forøget ejendomsværdi
 • Bedre indeklima i såvel kælderen som i det øvrige hus
 • Mulighed for indtægt ved udlejning af kælderværelser
 • Forbedret luftcirkulation i hele huset
 • Forbedret luftkvalitet, ingen lugtgener, skimmelsvamp, mug eller radon.
 • Kræver ikke byggetilladelse.
 • Forøger ikke umiddelbart skatten på ejendommen, modsat en ny tilbygning.
 • Forøger ikke den årlige basis tilslutningsafgiften til fjernvarme, modsat en tilbygning.
 • Reducere husets varmetab i forhold til en uisoleret opvarmet kælder.

Firmaet bag Kælderudgravning.dk har mange års erfaringer i fundering/understøbning, udgravning og kælderrenovering. Vi kan påtage os alle faser i et projekt omkring udgravning og renovering af jeres kælder.

Hvilke dele kan en kælderudgravning & renovering bestå af ?

 • Indhentning af tegning over kælder, eksisterende kloak og vand.
 • Jordbundsundersøgelse af geotekniker
 • Tegning af entrepriseforsikringer
 • Eventuelt nedtagelse af eksisterende kælderloft
 • Eventuelt ændret planløsning i kælderen for mere åbenhed
 • Opbrydning og bortkørsel af eksisterende kældergulv
 • Fundering/understøbning af udvendige og indvendige kældervægge
 • Indvendig udgravning af kælderen
 • Bortkørsel af jord med videre
 • Udlægning af kapilarbrydende lag og drænslager i gulv
 • Udlægning af gulv isolering (lovkrav om minimum 30 cm)
 • Armeringsnet af jern udlægges hvorpå eventuel slanger til gulvvarme fastgøres.
 • Nye elledninger lægges i gulvet, samt eventuelt tomrør til internet/TV.
 • Nye vandledninger etableres
 • Ny kloak etableres
 • Gulvet radon-sikres, både indvendige og udvendige vægge bør sikres . Radon er en kræftfremkaldende gas som kan kommer op i kældre og huse via undergrunden.
 • El og VVS fræses ind i kældervægge og føres eventuelt ovenpå.
 • Reparation af indvendige vægge eventuelt pudsning af vægge
 • Udvendig udgravning rundt om huset
 • Husets udvendige sokkel behandles og gøres vandtæt
 • Udvendig isolering af kældervægge, drænplader og omfangsdræn etableres
 • Hurtigtdrænende småstenslag fyldes i udgravningen rundt om huset
 • Nyt betongulv støbes.
 • Nye vinduer og døre i kælderen isættes
 • Nyt loft og eventuelt lydisolering i loft opsættes.
 • Udvendig og indvendig kældertrappe forlænges eller etableres.

VIGTIGT: En kælderrenovering der involvere en udgravning af kælderen kan, hvis det ikke er udført korrekt, skade eller underminere hele dit hus, så det i værste fald styrter sammen eller må rives ned. Forsikringen dækker ikke hvis der er begået grove fejl i forhold til hvordan man burde have udføre arbejdet. Vi synes at en udgravning af kælder er et job for professionelle, sørg for at forsikringer er i orden før der graves og søg professionel vejledning inden projektet sættes i gang – for eksempel hos os.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen og så vender vi tilbage til dig med et uforpligtende tilbud på din opgave.

© Copyright - Kælderudgravning